Predstavnici Istarske razvojne turističke agencije sudjelovali na Okruglom stolu “Turizam i kultura“ u Podgorici

U Podgorici, 4.04.2019. godine predstavnici Istarske razvojne turističke agencije sudjelovali su na panel raspravi koja je bila dio okruglog stola  „Turizam i kultura“ u okviru predsjedavanja Crne Gore Jadransko – jonskom inicijativom (EUSAIR) te predstavili projekt Istra Inspirit kao storytelling model u interpretaciji baštine kroz kulturne i turističke rute. Sudjelovanje predstavnika IRTA d.o.o. inicirano je […]