Istra Inspirit dio IE Webinara: Live interpretation for creating cultural experiences

Podijelite:
Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Istra Inspirit, projekt koji teži oživljavanju kulturne baštine stvaranjem inovativne turističke ponude destinacije prezentirat će svoj rad na IE Webinaru: Live interpretation for creating cultural experiences, 21.03.2020. godine s početkom u 9 sati.

Tema webinara bit će pristup storytellinga koji se koristi za kreiranje Istra Inspirit iskustva.

Na webinaru ćete moći saznati sve o pristupu pripovijedanja koji je korišten u stvaranju Istra Inspirit iskustva kroz doživljaj Legenda o trnoplesarima i interpretativnu šetnju Casanova Tour. Predstavit će se provedba projekta Istra Inspirit, kao i metode i značenje uključivanja lokalne zajednice u razvoj projekta. Bit će riječi i o konceptu „participativnog, interpretativnog i 5D storytellinga“, kao što je prezentirano u nedavno izrađenom Priručniku za participativni turizam koji povezuje zajednicu i kulturu storytellingom u suradnji s Ministarstvom turizma.

LINK ZA PRIJAVU

http://www.interpret-europe.net/top/events/ie-webinars/

VIŠE INFORMACIJA

http://bit.ly/Interpret-Europe-IE-Webinar-Live-Interpretation-Istra-Inspirit

PRIRUČNIK

https://mint.gov.hr/UserDocsImages//AAA_2020_ABC/c_dokumenti//200212_storrytelling_eng.pdf