Hvala!

Uz Vašu suglasnost slat ćemo Vam i dalje sve obavijesti o našim doživljajima te kako razvijamo kulturno – doživljajni turizam u Istri.   Vaše osobne podatke koristimo isključivo za ovdje navedenu svrhu, u skladu s Politikom privatnosti. Odjaviti se možete u bilo kojem trenutku pritiskom na poveznicu Odjava u svakom e-mailu ili nam se obratite na info@istrainspirit.hr

Izjava o privatnosti

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka), IRTA – Istarska razvojna turistička agencija d.o.o. Poreč (u daljnjem tekstu: IRTA) u svom radu […]

Istra Inspirit u Nacionalnom parku Brijuni povodom Međunarodnog dana muzeja

U petak, 18. svibnja, 2018. godine, povodom Međunarodnog dana muzeja na Brijunima je održana predstava ‘Kupelwieser na Brijunima’ u izvedbi Istra Inspirita. Posjetitelji su imali priliku sudjelovati u nesvakidašnjoj šetnji Brijunima te s izvođačima Istra Inspirita otputovati u doba Austro-Ugarske, upoznati tadašnjeg vlasnika otoka Paula Kupelwiesera i njegove suradnike koji su ostavili značajan trag na […]