Novosti

Hvala!

Uz Vašu suglasnost slat ćemo Vam i dalje sve obavijesti o našim doživljajima te kako razvijamo kulturno – doživljajni turizam u Istri.   Vaše osobne

Više »

Izjava o privatnosti

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju

Više »