Istra Inspirit je višestruko nagrađivani projekt doživljajnog turizma koji obogaćuje kulturno-turističku ponudu poluotoka oživljavanjem povijesnih događaja na autentičnim lokacijama, kroz uprizorene istarske legende i mitove.  Upravni odjel za turizam Istarske županije od 2012. godine potiče razvoj projekta Istra Inspirit u suradnji s Istarskom razvojnom turističkom agencijom, IRTA d.o.o. i Turističkom zajednicom Istarske županije.

Istra Inspirit kao primjer dobre prakse kreativnog i inovativnog oblika turizma naglasak stavlja na valorizaciju neiskorištenih postojećih resursa kulturne i povijesne baštine u destinaciji te pronalaženje inovativnih načina uključivanja različitih dionika u turizmu zbog stvaranja turističkih paketa i novih turističkih proizvoda. Kvaliteta, originalnost, inovativnost i održivost su karakteristike kojima se projekt odlikuje, te na kojima počiva njegov ‘know how’, a koje želi prenijeti interesnim skupinama te na njima graditi priču o destinaciji. Nadalje, cilj je i aktivno umrežavati svu zainteresiranu javnost na sinergijsko djelovanje u kreiranju turističke ponude destinacije – OPG-ova, studenata, lokalne zajednice, glumaca, umjetnika i glazbenika, obrtnika i lokalnih TZ-ova.

100. sjednica Izvršnog vijeća UNWTO –a u Rovinju u svibnju 2015. godine u sklopu koje je Istra Inspirit imao priliku predstaviti svoje doživljaje; nakon čega je Istra Inspirit uvršten u sto najboljih turističkih priča na svijetu u priznatom izdanju Svjetske turističke organizacije: ‘Tourism Stories’.

Istra Inspirit je na poziv Scottish International Storytelling Festivala u Edinburghu, predstavio Istru i Hrvatsku na istoimenom festivalu u listopadu 2017. godine. 

Istra Inspirit je prepoznat kao značajan proizvod kulturnog turizma, te je do sada nagrađen prestižnim nagradama za najkreativniji turistički program, a to su:

  • CBTour – nagrada za najbolji kreativni program hrvatskog poslovnog turizma, 2012.;
  • MRAK (Mreža za razvoj i kreativnost) – nagrada za najbolji kreativni i inovativni turistički proizvod, 2012.;
  • ‘Simply the best’ – nagrada koju dodjeljuje UHPA i časopis Way to Croatia za kreativni i inovativni pristup oblikovanju turističke ponude, 2012.;
  • ‘Zlatna koza 2012 / Capra d’oro 2012’ – za najbolji inovativni proizvod u Istarskoj županiji, 2012.;
  • ‘Golden Zoom Awards’ – najbolja marketinška kampanja turističke destinacije dodijeljena u sklopu Travel Zoom konferencije na Bledu u Sloveniji, 2013.;
  • ‘XVIII edición Concurso al mejor producto de turismo’,  FITUR, Madrid – nominacija za najbolji međunarodni turistički proizvod, 2013.;
  • ‘Creative Tourism Award’ –  nagrada za najkreativniji doživljaj u 2014. koju je Istra Inspiritu  dodijelila međunarodna organizacija Creative Tourism Network iz Barcelone, 2015;
  • ‘European Cultural Tourism Network’ – treće mjesto u kategoriji Doprinos kulturnim i kreativnim industrijama, prijava pod nazivom Oživljavanje kulturne i povijesne baštine Istre kroz kulturni turizam;
  • Conventa Best Event Award 2019 – finalisti međunarodnog natjecanja u kategoriji B2C održanog u Ljubljani, Slovenija, 2019.

Prezentaciju o Istra Inspiritu možete preuzeti ovdje:

ISTRA INSPIRIT PRESENTATION